Introducere

În acest document sunt stabiliți termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.allpack.md și toate condițiile de achiziționare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului nostru. Politica de confidențialitate, de retur și orice alte documente constituie cuprinsul acestui document, numit în continuare “Termeni și condiții”.
”Alfapac Prim” S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condițiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web.

www.allpack.md este o producţie şi proprietate Vicmar Pro SRL. Societatea comercială Vicmar Pro SRL este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la 15.10 2018, număr de identificare de stat 1017600032024, cu sediul în mun. Chişinău, Singera, str. Sleahul Puhoiului, 11 cod poştal MD 2091.

Date bancare, informație pentru persoanele juridice

Nume companie: ALFAPAC PRIM SRL
Adresa juridică: mun. Chişinău, Singera, str. Sleahul Puhoiului, 11
Adresa fizică: orașul Chișinău, str. Mesterul Manole, 12/2a
Cod fiscal/IDNO :1021600043892
Codul IBAN :
Banca Beneficiară: BC MOLDOVA – AGROINDBANK S.A.
BIC: AGRNMD2X864
IBAN: MD02AG000000022514535910 (LEI)
Cof fiscal : 1017600032024

Tel.: (+373 ) 695 87 267
E-mail: allpackmd@gmail.md
Site: www.allpack.md

2. Drepturi de autor şi conexe

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este Vicmar Pro SRL, cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.

3. Accesul la site

Noi îţi garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul www.allpacl.md. Nu ai dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Vicmar Pro SRL fără acordul nostru prealabil.

4. Descrierea produselor

Produsele sunt puse la dispoziţia ta întocmai după cum sunt prezentate de către producătorul lor şi sunt oferite în limita stocului disponibil. www.allpack.md nu poate garanta disponibilitatea în stoc în orice moment a tuturor produselor prezentate. În momentul validării comenzii îţi vom putea comunica cu exactitate dacă un produs sau altul este sau nu disponibil în stoc.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu iar caracteristicile produselor sunt identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către producători şi corespundeau realităţii în momentul introducerii lor în baza noastră de date. www.allpack.md nu poartă răspundere pentru eventualele omisiuni sau modificări survenite. Ne rezervăm dreptul de a elimina, modifica sau adăuga parametri noi fără o notificare prealabilă.

De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii paginii, descrierile produselor pot fi incomplete, însă noi depunem efortul pentru a-ţi pune la dispoziţie cele mai relevante informaţii.

5. Preţuri si stocuri în depozit

Toată informația publicată pe site-ul www.allpack.md, inclusiv prețurile produselor, poartă caracter informațional și nici într-un caz nu este o ofertă publică, definită de dispozițiile articolelor 681 și 805 ale Codului civil al R.M. Nr. 1107 din 06.06.2002. Pentru mai multe informații cu privire la stocuri și costul produselor și serviciilor, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: +373 69 587 267. Parametrii și componența produsului pot fi modificate de producător fără preîntâmpinare.

Preţurile produselor sunt exprimate în Lei moldoveneşti, fara TVA însă nu includ cheltuielile pentru livrare. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi identic cu cel prezent pe site în momentul achiziţiei şi confirmat de către noi în momentul validării comenzii.

6. Achitare

Achitarea produselor comandate se poate efectua în avans sau cel târziu în momentul recepţionării produselor respective.

Ne rezervăm dreptul ca în anumite circumstanţe să solicităm plata produselor în avans, prin intermediul ordinului de plată. Dacă suma achitată în avans este mai mică decât valoarea produselor comandată, va trebui să achiţi diferenţa în numerar în momentul recepţionării comenzii. Livrarea produselor se efectuează după confirmarea plăţii.

7. Livrare

Livrarea se consideră efectuată cu succes în momentul semnării de primire a documentului de transport furnizat de către agentul firmei de curierat. Agentul nu este autorizat de către noi să permită deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării şi achitării mărfii. Nu suntem responsabili de conţinutul coletelor expediate dacă nu ai aplicat semnătura de livrare.

Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau anula livrarea produselor comandate, cu o notificare prealabilă, dacă livrarea nu poate fi onorată din motive independente de voinţa noastră, fără a se limita la: incendii, explozii, inundaţii, stări de asediu, proteste, sau alte impedimente de forţă majoră reglementate de legislaţia naţională.

În cazul în care nu te găsim la adresa indicată pentru livrare în intervalul de timp stabilit în prealabil, de comun acord, livrarea repetată va fi contra plată, indiferent de valoarea produselor comandate.

8. Răspundere

www.allpack.md nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care tu sau o terţă parte le poţi suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricărei obligaţiuni conform comenzii şi pentru daune care pot rezulta din utilizarea produselor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

9. Litigii şi dispoziţii finale

Orice altă problemă apărută în momentul cumpărării, achitării, sau livrării produselor achiziţionate prin intermediul www.allpack.md şi care nu este reglementată de niciun articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă, în termen de treizeci zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemei.

În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea amiabilă a litigiului, competenţa revine instanţelor naţionale de judecată.

Continuarea utilizării acestui site presupune acceptarea implicită şi necondiţionată a termenilor respectivi.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizând site-ul www.allpack.md confirmați faptul că sunteți de acord și vă exprimați consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt oferite de către DVS, pentru informare, procurarea produselor și a serviciilor prestate de către “Alfapac Prim” SRL, prin intermediul www.allpack.md.

Despre protecția datelor cu caracter personal, conform legislației Republicii Moldova vedeți informatia:
https://allpack.md/politica-de-cofidentionalitate/

11.Plângeri

În cazul plângerilor legate direct de momentul cumpărării și vânzării de bunuri, puteți contacta Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței cu urmatoarele contacte:
Adresa: mun. Chisinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012.
Telefon: (022) 741 464
Linia fierbinte: 0 800 28 0 28
Site: www.consumator.gov.md